Pozyskiwanie kapitału

Kapitał jest niezbędnym elementem do realizowania strategii wzrostowych i trwałego wprowadzenia biznesu na ścieżkę dynamicznego rozwoju...

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia pozwalają przyśpieszyć organiczny rozwój firm i często wprowadzają działalność firm na wyższy poziom. Korzystne kupno/sprzedaż firmy jest uwarunkowane właściwym...

Dotacje i ulgi

Dotacje z Funduszy Europejskich oraz programy wsparcia finansowane z polskiego budżetu są najbardziej efektywnym stymulatorem do realizacji nowych projektów...

Inwestycje

Inwestujemy w innowacyjne projekty we wczesnych fazach rozwoju „seed”; „start-up”; „elary-stage”. Minimalna kwota naszej inwestycji to 100 tys. PLN...